Inleiding

Wilt u een aanvraag indienen? Zorg dan dat u vooraf de bewijsstukken die wij nodig hebben opgeslagen hebt.

  • Kopie van uw inkomensbewijzen, zoals loonspecificatie, pensioenspecificatie, uitkeringsspecificatie of alimentatiebewijs.
  • Kopie van uw bankafschrift/bankpas waar het IBAN (rekeningnummer) op staat.

Bent uw ondernemer? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig:

  • Meest recente jaarrekening.
  • Meest recente belastingaanslag.

Wilt u een aanvraag  doen voor een laptop voor school? Voeg dan het volgende document toe:

  • Kopie inschrijving school.